Život on Air

#5_ Marta Ljubková _ Kontext

Episode Summary

Rozhovor s Martou Ljubkovou, šéfdramaturgyní činohry Národního divadla, pedagožkou, autorkou a divadelnicí. O hledání kontextu. O tom jak důležité je lenivě negeneralizovat a nezjednodušovat. O divákovi jako partnerovi. O tom, jakou roli dnes hraje a měla by hrát instituce jakou je Národní divadlo.

Episode Notes

S Martou Ljubkovou jsem se poprvé setkal během studia na DAMU kde byla mou pedagožkou  a nakonec byla i vedoucím mé magisterské práce, a později i dramaturgyně naší inscenace KEEP CALM. Jedna z mála věcí o kterých vím, že na mě lidé nemají rádi (vedle asi dalšího milionu mých vlastností :-) ) je to, že mám skoro za každé situace co říct a ke všemu lidem skáču do řeči, někdy to otravuje i mě. Marta je jedna z mála osobností před kterou moje ego obyčejně kapituluje a odchází na dovolenou. Ať už kvůli  jejím výjimečným divadelním znalostem, nebývalému všeobecnému přehledu, nebo její schopnosti kriticky uvažovat v kontextech a souvislostech. V tomhle rozhovoru jsme mluvili o její práci dramaturga, o tom jak probíhá divadelní zkoušení. Dotkli jsme se toho, v čem spočívá nebo může spočívat unikátnost divadelního zážitku a jakou roli díky tomu může divadlo hrát pro společnost. Ohledávali jsme limity a smysl činohry Národního divadla jako instituce, nebo to jak nyní, v kontextu pandemie, probíhá nové hledání smyslu a limitů této státní instituce - v tuto chvíli např. v rámci kampaně #kulturajenárod (více na fb.me/cinohraND). Rozhovor jsme skončili krátkou úvahou nad tím, co současná krize obnažila a co bychom si z ní mohli jako společnost odnést. Marta na závěr doporučila knihu, na kterou se i já moc těším a tou je nová kniha od Alice Koubové - Myslet z druhého místa: k otázce performativní filosofie

Rád bych vám také doporučil serii debat NDTALKS vysílanou na FB činohry např. 23.4. která bude věnovaná situaci v kultuře. 

Další důležité odkazy

Odebirej _ bit.ly/zivotapple _ bit.ly/zivotgoogle _ bit.ly/zivotspotify

Podcastem vás provázel Jiří Šimek.

Podcast "Život on AIR" produkuje divadelní soubor Ufftenživot - www.ufftenzivot.cz / facebook.com/ufftenzivot / instagram.com/ufftenzivot

Chcete-li  podporovat naši práci kontinuálně tak můžete zde - patreon.com/ufftenzivot

Vzhledem aktuální krize nás můžete také jednorázově podpořit zde - bit.ly/onicem

Autor fotografie - Tomáš Vodňanský